منبع:www.fullsoftware.mihanblog.com

Portable Boot screen Editor 9.9.2 | 6.26 Mb


Boot Editor is an editor to create boot screens for Windows XP. It canalso change the default palette of boot screens and the position of theprogress bar. Boot Editor is an editor to create boot screens forWindows XP.It can also change the default palette of boot screens andthe position of the progress bar. Boot Editor is an editor to createboot screens for Windows XP.

ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 اردیبهشت 1388    | توسط: SAJJAD    | طبقه بندی: نرم افزار،     | نظرات()